Tüm kombi ve klima servislerini tek çatı altında toplamayı ve siz sayın müşterilerimizin ihtiyacınız anında en yakın teknik servise ulaşmanızı sağlamayı hedefliyoruz.
Kombi Klima Servisleri

Yasal Uyarı

Kullanım ve Gizlilik

Sayın Kullanıcımız/Üyemiz,

Kombi ve Klima Servisleri üyelik sistemine dahil olmadan önce lütfen işbu üyelik sözleşmesinde (Sözleşme) yer alan tüm maddeleri dikkatlice okuyunuz. Sözleşme’yi onaylamak için üyelik ekranında karşınıza çıkacak olan ilgili bölümleri doldurunuz. Üyelik onayınızı takiben Kombi ve Klima Servisleri sizin adınıza güvenli bir kullanıcı hesabı oluşturacaktır. Kombi ve Klima Servisleri üyeliği kaydınızın tamamlanması ve üye hesabınızın oluşturulması, işbu Sözleşme kapsamında yer alan tüm maddeleri okuyup onayladığınız ve yasal geçerliliği olan Sözleşme’nin oluşmasını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Sözleşme, elektronik ortamda siz Üye ile Kombi ve Klima Servisleri arasında Kombi ve Klima Servisleri Üyeliği kaydınızın tamamlanması ve Kombi ve Klima Servisleri Üyeliği hesabınızın oluşturulmasıyla anında gerçekleşmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapacağınız her türlü işlem ve eylemden Üye sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

HİZMETLER ve YAPI KATALOĞU ÜYELİK SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 
1. GENEL KAPSAM 

1.1.  Siz Üye; Kombi ve Klima Servisleri’nde sunulan olanaklardan ve size özel hazırlanmış reklam, fırsat ve üyelikle erişilebilen içeriklerden yararlanmak için işbu Sözleşme’deki koşulları kabul etmelisiniz. Kombi ve Klima Servisleri, Kombi ve Klima Servisleri Üyeliğinizle ilgili olarak siz Üye’den hiçbir koşul altında bir ücret talep etmez. Kombi ve Klima Servisleri, Kombi ve Klima Servisleri Üyeliği ile Kombi ve Klima Servisleri’ne erişim sağlamanıza imkan verir. Kişisel bilgilerinizin güvenli şekilde muhafaza edileceğini garanti eder. Kombi ve Klima Servisleri Üyeliği kapsamında Kombi ve Klima Servisleri ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin ne şekilde muhafaza edileceği ve hangi çerçeve içerisinde kullanılacağıyla ilgili lütfen (Madde 5.) “KOMBİ VE KLİMA SERVİSLERİ ÜYELİĞİNİZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ”ı okuyunuz.

1.2.  Yukarıda belirtilen sitelerin içerikleriyle oluşturulan bülten üyelikleri ücretsizdir. Düzenli olarak Kombi ve Klima Servisleri’nin hizmet birimleriyle ilgili derlediği haberlerin, duyuruların ve her türlü metinsel ve görsel içerikli E-postanın adresinize ulaşmasını sağlar. Kombi ve Klima Servisleri’ne erişimlerde kullanılan Kombi ve Klima Servisleri Üyelik Sistemi Kombi ve Klima Servisleri’nin vazgeçilmez bir parçasıdır.

1.3. Kombi ve Klima Servisleri, gerekli gördüğü durumlarda hizmetlerini, Kombi ve Klima Servisleri’nin içeriklerini, avantaj ve haklarını ve yukarıda belirtilen sitelerin içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kombi ve Klima Servisleri, ayrıca, ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerini daha sonra kısmen veya tamamen ücretli bir hizmet olarak güncelleme hakkını saklı tutar.

1.4.  Siz Üye, işbu Sözleşme’ye taraf olmakla, Kombi ve Klima Servisleri’ni ve Kombi ve Klima Servisleri Üyelik Sistemi’nin sağladığı hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına, eğer uygulanıyorsa ilgili tüm uluslararası anlaşmalara, herhangi bir şekilde aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, kullanmayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu kapsamda da eylem ve/veya işlemlerinizden dolayı herhangi bir 3. kişiye (diğer Üyeler de dahil ve sınırlı olmamak üzere) zarar vermemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Eğer, eylem ve işlemlerinizden dolayı Kombi ve Klima Servisleri’nin herhangi bir 3. kişiye (diğer Üyeler de dâhil ve sınırlı olmamak üzere) karşı bir tazminat yükümlülüğü doğar ise, siz Üye Kombi ve Klima Servisleri’nin ödemek zorunda kalacağı tüm meblağları da tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz.

1.5.  Siz Üye; Kombi ve Klima Servisleri’nin kurumsal kimliğine, Kombi ve Klima Servisleri’ne ve Kombi ve Klima Servisleri Üyelik Sistemi’nin içeriğine zarar verdiğiniz takdirde oluşturduğunuz her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz.
2. KOMBİ VE KLİMA SERVİSLERİ ÜYELERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.  Kombi ve Klima Servisleri, Kombi ve Klima Servisleri ve Kombi ve Klima Servisleri Üyelik Sistemi ile ilgili kesintiye uğrayan servisler ve ortaya çıkan arızalar için sorumluluk almaz, ama kaybı mümkün olan en aza indirger (Bunlar şunları da içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: doğal tehlikeler, sosyal olaylar, ağ anormallikleri, korsan saldırılardan dolayı kapanma, teknoloji güncellemesi, hükümet kontrolü ve ticari bir platform olması dolayısıyla ortaya çıkabilecek diğer sorunlar).

2.2.  Kombi ve Klima Servisleri, Kombi ve Klima Servisleri’ne Kombi ve Klima Servisleri Üyelik Sistemi vasıtasıyla; ilgili mevzuata, Kombi ve Klima Servisleri’nin kurumsal kimliğine ve işbu Sözleşme’ye aykırı yüklenmiş herhangi bir içeriği Kombi ve Klima Servisleri’nden kaldırma hakkına sahiptir. Kombi ve Klima Servisleri’nin işbu hakkı hiçbir şekilde Kombi ve Klima Servisleri’nin bir yükümlülüğü olduğu şeklinde yorumlanamaz. Gerekli görülen durumlarda ve hukuka aykırı bir işlem tespitinde, Kombi ve Klima Servisleri sonlandırılır. Kombi ve Klima Servisleri’ne erişim vasıtasıyla faydalanılan ücretli ve/veya ücretsiz hak ve avantajlardan Üye mahrum edilebilir. Üyeler sağladığı içeriklerden 5651 sayılı Yasada düzenlenen “içerik sağlayıcı” yükümlülükleri uyarınca tamamen kendileri sorumludur. Kombi ve Klima Servisleri’nin söz konusu içeriklerin denetlenmesi ya da editörlük gibi bir görevi bulunmayıp, söz konusu içerikten hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kombi ve Klima Servisleri, bu hizmetinde yalnızca 5651 sayılı Yasada tanımlı olan “yer sağlayıcı” olarak görev yapmaktadır. Söz konusu içeriklerden kaynaklanan her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Üye’ye aittir. Ayrıca bu içeriklerin üçüncü kişilere ve Kombi ve Klima Servisleri’ne vermiş olduğu zararlardan doğan sorumluluk tamamen Üye olan Üye’lere (içerik sağlayıcılara) aittir.

2.3.  Kombi ve Klima Servisleri, Kombi ve Klima Servisleri’ndeki ve Kombi ve Klima Servisleri Üyelik Sistemi vasıtasıyla, yüklenmiş bilginin geçerliliği, doğruluğu, sürekliliği ve güncelliği konusunda sorumluluk kabul etmez. Üye’nin bilgiyi algısı ve kabulü kendi sorumluluğu olarak görülür.

2.4.  Kombi ve Klima Servisleri, Kombi ve Klima Servisleri’nde kayıtlı firmalardan (Kayıtlı Firma) temin ettiği bilgilerin ve Kombi ve Klima Servisleri’ne Kayıtlı Firmalar tarafından firmaların kendileri ve 3. kişiler hakkında sağlanan bilgilerin (firma, marka, ürün, teknik bilgiler, ilave dokümanlar, resimleri, vs.) doğruluğu veya güncelliği hususunda garanti vermez. Üyeler’in bu bilgiler ışığında gerçekleştirecekleri faaliyetlerden doğabilecek zararlar karşısında sorumluluk kabul etmez.

2.5.  Kombi ve Klima Servisleri, Kombi ve Klima Servisleri’nde Kayıtlı Firmalar tarafından sağlanan içerik kapsamında Kayıtlı Firmalar’ın talebiyle ve Üyeler’in onayıyla toplanan bilgiler ile ilgili olarak Kombi ve Klima Servisleri’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde bilgi toplandığı durumlarda, bu bilgilerin site aracılığı ile Kayıtlı Firmalar tarafından toplandığı ve bu bilgilere ilişkin Kombi ve Klima Servisleri’nin bir sorumluluğu olmadığı hususu ayrıca Üyeler’e duyurulmaktadır.

2.6.  Siz Üye, Kombi ve Klima Servisleri’nde yer alan anketlere katılabilir, haber gönderebilir, mevcut haberlere yorum yapabilirsiniz ve Kombi ve Klima Servisleri tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonlara katılım için kayıt bırakabilirsiniz. Kombi ve Klima Servisleri, siz ÜYE’nin göndermiş olduğu haberleri ve yorumları yayın öncesinde denetleme ve yasalara, kişilik haklarına ve genel ahlaka aykırı haber ve yorumları, hakaret niteliğindeki haber ve yorumları, başkalarına ait kişisel bilgileri ve ticari sırları ifşa eden veya spam olarak nitelendirilebilecek gönderimleri yayınlamama veya yayınlandıktan sonra silme hakkını saklı tutar.
3. UYGULANAN HUKUK ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

3.1.  Siz Üye’nin şirket merkezinin, sunucularının, Kombi ve Klima Servisleri Üyeliği’ne ulaştığı bilgisayarın internet protokolü numarasının ve/veya internete bağlandığı fiziki yere bakılmaksızın işbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından çıkacak tüm anlaşmazlıklar, Türk maddi hükümlerine (-kanunlar ihtilafı kuralları hariç-) göre çözümlenecektir.

3.2.  İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından çıkacak tüm anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla giderilmeye çalışılır. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülememesi halinde yetkili yargılama merci “İSTANBUL Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri” olacaktır.
4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1.  Kombi ve Klima Servisleri’ndeki tüm içerik, bu çerçevede sitelerde yer alan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, ilüstrasyonlar, markalar ve sitelerin işleyiş sistemine ilişkin know-how üzerinde Kombi ve Klima Servisleri’nin fikri mülkiyet hakkı vardır. Söz konusu fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki unsurların Kombi ve Klima Servisleri’nin açık izni olmaksızın her türlü kullanımı yasaktır. Kombi ve Klima Servisleri’nin fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde Kombi ve Klima Servisleri, söz konusu izinsiz kullanıma ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai başvuruda bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

4.2.  Kayıtlı Firmalar tarafından Kombi ve Klima Servisleri’nde paylaşılan her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, ilüstrasyonlar, markalar vb. üzerinde Kayıtlı Firmalar’ın fikri mülkiyet hakları saklıdır. Söz konusu fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin 3. kişilerce ve/veya diğer Üyeler tarafından tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde Kombi ve Klima Servisleri sorumluluk kabul etmez.
5. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Kombi ve Klima Servisleri Üyelik Sistemi’ne girilen tüm bilgilerin gizliliği işbu Sözleşme maddeleri çerçevesinde teminat altına alınır. Siz Üye işbu Sözleşme’yi okuyup, onaylayıp, bir Kombi ve Klima Servisleri Üyesi olduğunuzda kişisel bilgilerinizin Kombi ve Klima Servisleri tarafından toplanmasına ve işbu Sözleşme’nin (Gizlilik Politikası) hükümlerine uygun olarak kullanılmasına rıza göstermektesiniz.

5.1.  Gizlilik Politikamız ve ilkelerimiz, siz Üyemizin bireysel haklarınızı garanti altına almaktadır. Bizimle bilgi paylaştığınızda (örneğin Kombi ve Klima Servisleri Üyeliği kaydı oluşturarak) hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sizin için daha iyi hale getirerek size daha uygun arama sonuçları ve reklamlar gösterebiliriz. Diğer Üyeler ile bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir, diğer kişilerle, Kayıtlı Firmalarla ve/veya Kombi ve Klima Servisleri’nin birlikte veya adına etkinlik/organizasyon düzenlediği firma/kurum/kuruluşlarla daha hızlı ve daha kolay paylaşımda bulunmanızı sağlayabiliriz.

5.2.  Kombi ve Klima Servisleri Üyeliği kayıt işleminiz sırasında girdiğiniz isminizin ve E-posta adresinizin doğru ve gerçek olması gereklidir. Çünkü Kombi ve Klima Servisleri olarak sizlere ulaşabilmemiz, sizleri fırsatlardan haberdar edebilmemiz, kampanyalardan faydalandırabilmemiz ve birçok servisimizdeki Kombi ve Klima Servisleri üyelik onayı için bu gereklilik söz konusudur. Üyelerimiz’in adı ve soyadının doğruluğu vasıtasıyla maddi veya manevi bir avantaj ve/veya hakka muktedir olabileceği durumlarda doğruluk şartı aranacaktır. Bu hususta maksatlı veya maksatsız yanlış/eksik/hatalı bildirilmiş olan kişisel bilgilerden dolayı uğranacak hak kayıplarından Üyelerimiz sorumlu olup, Kombi ve Klima Servisleri’ne herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

5.2.1.  Kombi ve Klima Servisleri’nin topladığı bilgiler: Kullandığınız dil, tarayıcı bilgileri gibi temel konulardan, Kombi ve Klima Servisleri’nde hangi ürünleri ziyaret ettiğinizden, hangi haberleri yararlı bulduğunuza, veya hangi etkinliklerimiz için katılım kaydı bıraktığınıza kadar v.b. çok çeşitli bilgilerden oluşur. Bu bilgileri, Üyelerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla toplarız.

Bilgileri iki şekilde toplarız:

a. Sizin bize verdiğiniz bilgiler: Örneğin, çoğu hizmetimizde Kombi ve Klima Servisleri Üyeliği kaydı oluşturmanız gerekir. Bunu yaptığınızda, sizden adınız, E-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz gibi kişisel bilgiler isteriz.

b. Hizmetlerimizi kullanmanızı takiben aldığımız bilgiler: Kullandığınız hizmetlerle ve bunları nasıl kullandığınızla ilgili bilgileri toplayabiliriz. Örneğin; Kombi ve Klima Servisleri’ni ziyaret ettiğinizde veya reklamlarımızı/içeriklerimizi görüntülediğinizde topladığımız bilgiler. Bu bilgiler şunları içerebilir:

Günlük bilgiler: Hizmetlerimizi kullandığınızda veya Kombi ve Klima Servisleri tarafından sağlanan içeriği görüntülediğinizde, belirli bilgileri otomatik olarak toplayıp sunucu günlüklerinde depolayabiliriz. Bunlar, şunları içerebilir:

 • Hizmetimizi nasıl kullandığınızla ilgili ayrıntılar. Örneğin arama sorgularınız gibi,
 • İnternet protokolü adresi,
 • Tarayıcınızı veya Kombi ve Klima Servisleri Hesabınızı benzersiz olarak tanımlayabilecek çeşitli çerezler.

Çerezler ve anonim tanımlayıcılar: Kombi ve Klima Servisleri’ni ziyaret ettiğinizde bilgi toplamak ve depolamak için çeşitli teknolojilerden yararlanırız. Bu, cihazınıza bir veya daha fazla çerez ya da anonim tanımlayıcı göndermeyi de içerebilir. Diğer sitelerimizde görünebilen haberler, içerikler, reklamlar, fırsatlar, ürünler ve hizmetlerle etkileşimde bulunduğunuzda da, çerezleri ve anonim tanımlayıcıları kullanırız.

5.2.2.  Topladığımız bilgileri, hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek, korumak ve iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek ve hem Kombi ve Klima Servisleri’ni hem de Üyelerimizi korumak için kullanırız. Bu bilgileri ayrıca, daha uygun haber içerikleri, arama sonuçları, ürünler, reklamlar ve fırsatlar sunmak gibi siz Üye’ye özel içerikler sağlamak için de kullanırız. Üyeliğiniz için sağladığınız adı, tüm hizmetlerimizde kullanabiliriz. Kombi ve Klima Servisleri ile bağlantı kurduğunuzda, karşılaşıyor olabileceğiniz sorunları çözmeye yardımcı olması amacıyla tüm iletişimlerinizin kaydını tutabiliriz. E-posta adresinizi, hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek amacıyla (Örneğin, hizmetlerimizde yapılacak değişiklikleri veya geliştirmeleri bildirmek gibi) kullanabiliriz. Çerezlerden ve piksel etiketler gibi diğer teknolojilerden toplanan bilgileri, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizin genel kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanırız. Size Üye’ye özel hazırlanmış reklamları, ürünleri ve fırsatları gösterirken hiçbir çerezi veya anonim tanımlayıcıyı ırk, din, cinsel tercih veya sağlık durumu gibi hassas kategorilerle ilişkilendirmeyiz. Bilgileri, bu Gizlilik Politikası dokümanında belirtilen amaçların dışında kullanmak için öncelikle sizden izin isteriz.

5.3.  Kullanıcıların girmiş olduğu kişisel bilgiler, kullanıcının onayı dışında diğer Kombi ve Klima Servisleri üyelerine açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Kombi ve Klima Servisleri veya Kombi ve Klima Servisleri’nin izni ve bilgisi dâhilinde, Kombi ve Klima Servisleri’nin yetkilendirdiği iş ortakları tarafından müşteri profili belirlemek amacıyla kendi bünyesinde kullanılabilir. Bu profilleme ticari ve gayri ticari amaçlarla Kombi ve Klima Servisleri tarafından pazarlama ve/veya tanıtım amacıyla kullanılabilir. Kombi ve Klima Servisleri başka sitelere link vermektedir. Bu hususta Kombi ve Klima Servisleri’nden link ile erişilen sitelerde Üye’nin uğrayabileceği zararlardan Kombi ve Klima Servisleri sorumlu değildir.

5.3.1.  Paylaştığımız bilgiler: Kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla ve Kombi ve Klima Servisleri’nin dışındaki kişilerle ve kuruluşlarla paylaşmayız. Aşağıdaki herhangi bir durum, bu kural için istisna oluşturur:

a.  İzin vermeniz durumunda: Sizden bunu yapmak için izin alırsak, kişisel bilgilerinizi şirketlerle, kuruluşlarla veya Kombi ve Klima Servisleri’nin dışındaki kişilerle paylaşırız.

b.  Yasal nedenlerle: Aşağıdaki durumlarda kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya Kombi ve Klima Servisleri dışındaki kişilerle ve/veya kuruluşlarla paylaşırız. Bunun için bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğuna iyi niyetimizle inanmamız gereklidir.

 • Geçerli yasaları, düzenlemeleri, yasal süreci veya resmi makamlardan gelen talepleri karşılamak amacıyla,
 • Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli hizmet şartlarını uygulamak amacıyla,
 • Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek amacıyla,
 • Kombi ve Klima Servisleri’nin, Üyelerimiz’in veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak amacıyla.

Toplu hale getirilmiş, kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri (anonimleştirilmiş kişisel verileri) herkese açık olarak ve iş ortaklarımızla (Yayıncılar, reklam verenler veya bağlı siteler gibi) paylaşabiliriz. Örneğin, hizmetlerimizin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla bilgileri herkese açık olarak paylaşabiliriz. Kombi ve Klima Servisleri başka bir şirketle birleşme, şirket satın alma veya varlık satma faaliyetinde bulunursa, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam ederiz. Kişisel bilgiler devredilmeden ya da farklı bir gizlilik politikasına tabi olmaya başlamadan önce, bu durumdan etkilenecek Üyeler’e bildirimde bulunuruz.

5.4.  Siz Üye’nin E-posta adresi hiçbir şekilde başka kuruluşlara dağıtılmamaktadır. Üye’nin sisteme girdiği Kombi ve Klima Servisleri üyelik bilgilerine sadece Üye’nin kendisi ulaşabilir ve bu bilgilerde değişiklik yapabilir. Bir başka Üye’nin (Üye izin vermediği sürece) Üye ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

5.4.1.  Kişisel bilgilerinize erişme ve bunları güncelleme: Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel bilgilerinize erişmenizi sağlamayı amaçlarız. Bu bilgiler yanlışsa, bunları hızlı bir şekilde güncellemeniz veya silmeniz için (Bunları işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) elimizden gelen çabayı gösteririz. Kişisel bilgilerinizi güncellerken, isteğinizi yerine getirebilmek için önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren (Örneğin, yeni bir sistem geliştirmek veya mevcut kullanımı önemli biçimde değiştirmek gibi) talepleri reddederiz. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan (Örneğin, yedek teyplerde bulunan bilgilerle ilgili) istekleri reddedebiliriz. Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunabildiğimizde, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bunu ücretsiz yaparız. Hizmetlerimizi, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetmeye çalışırız.

5.5.  Bilgi güvenliği: Kombi ve Klima Servisleri’ni ve Üyelerimiz’i, sakladığımız bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için çalışırız. Özellikle:

 • Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri alırız, bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı ve prosedürlerimizi gözden geçiririz,
 • Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri bizim için işlemek üzere bilmesi gereken Kombi ve Klima Servisleri çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlarız. Bu kişiler gizlilikle ilgili sözleşmeyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabidir. Bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezası alabilecek veya anlaşmaları feshedilebilecektir.

5.5.1.  Geçerlilik kapsamı: Gizlilik Politikamız Kombi ve Klima Servisleri ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Gizlilik Politikamız, arama sonuçlarında size gösterilebilen ürünler ya da siteler, Kombi ve Klima Servisleri hizmetlerini içerebilen siteler veya hizmetlerimizden bağlantı verilen diğer siteler dahil olmak üzere diğer şirketler ve bireyler tarafından sunulan hizmetler için geçerli değildir. Bu çerçevede Gizlilik Politikamız yapikatalogu.com’da kayıtlı firmalar tarafından sağlanan içerik, Kombi ve Klima Servisleri’ndeki diğer Üyeler ve/veya kullanıcılar tarafından yaratılarak Kombi ve Klima Servisleri’ne sağlanan içerik kapsamında kayıtlı firmaların talebiyle ve kullanıcıların onayıyla toplanan bilgiler için geçerli değildir. Gizlilik Politikamız, hizmetlerimize reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.

5.5.2.  Yürütme: Gizlilik Politikamıza uyulup uyulmadığını düzenli olarak inceleriz. Yazılı resmi şikayetler aldığımızda, durumu takip etmek için şikâyetçi ile de bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili Üyelerimiz ile doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için, yetkili Türk makamları ile birlikte çalışmayı kabul ve taahhüt ederiz.

5.5.3.  Değişiklikler: Gizlilik Politikamız zaman içerisinde değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikamızda yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlarız. Esaslı değişikliklerde daha dikkat çekici bir bildirim (Belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin E-posta bildirimi gibi) sağlarız.

5.6.  Kombi ve Klima Servisleri üyelik iptali için  info@kombiklimaservisleri.com  adresine başvurabilirsiniz. Kombi ve Klima Servisleri Üyelik ekranında kaydolduğunuz bülten üyeliklerinden de münferit olarak çıkma hakkına sahipsiniz. Üyelik iptalinizi müteakip, Kombi ve Klima Servisleri üyelik sistemine kayıtlı olan anonimleştirilen bilgiler haricindeki tüm bilgileriniz kaldırılacaktır.

5.7. GPDR (General Data Protection Regulation) Ek Madde:

Kombi ve Klima Servisleri Web Sitesi, Ziyaretçilerin ve Üye Firmaların, Ziyaretçiler tarafından doldurulan ve Üye Firmalara iletilen talep formları aracılığıyla iletişim kurmasını mümkün kılmaktadır.

Kombi ve Klima Servisleri’nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için, Ziyaretçiler ve Üye Firmalar, mevcut gizlilik politikasına uygun olarak toplanan, işlenen ve korunan Kişisel Verileri iletmelidir. Kombi ve Klima Servisleri hizmetlerini, mevcut düzenlemelere uygun ve optimize edilmiş Kişisel Veriler çerçevesinde sunmak konusunda özen gösterir.

Üyelik

Ziyaretçi e-posta adresini ve şifresini (zorunlu) sağlayarak kendisine bir üyelik sayfası oluşturabilir.

Bu hesap, Ziyaretçinin Kişisel Verilerini, bülten aboneliği tercihlerini, favorilerini ve Web sitesinde yapılan erişim taleplerini yönetmesini sağlar.

Amaç: Bu Kişisel Verilerin Ziyaretçi tarafından sağlanması, Kombi ve Klima Servisleri Editörünün ziyaretçinin isteklerini ve taleplerini cevaplayabilmesi ve Üye Firmalara erişimini sağlayabilmesi açısından zorunludur. Bu bilgilerin sağlanması ayrıca Kombi ve Klima Servisleri Editörünün Ziyaretçi kaydını yönetmesini, Ziyaretçiyle olan ilişkisini izlemesini ve gerekirse yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar. Gerekli bilgileri vermek istemeyen herhangi bir ziyaretçi bir talepte bulunamaz, bilgi alamaz veya bir hesap oluşturamaz.

Üye Firmalar: Üye firmalar aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır: Şirket adı, iş sektörü, soyadı, adı, telefon numarası ve e-posta adresi. Firmaların üyeliği için Kombi ve Klima Servisleri Editörü, söz konusu abonelik, ödeme ve faturalama ile ilgili verileri de toplar.

Amaç: Bu Kişisel Verilerin sağlanması, Kombi ve Klima Servisleri Editörünün Üye Firmalara Hizmet vermesini, Ziyaretçinin Üye Firmaya olan taleplerini bildirmesini, ticari ve sözleşmesel ilişkilerin takip edilmesini sağlar. Gerekli bilgileri vermek istemeyen herhangi bir Üye Firma Web Sitesinde görünmeyebilir ve / veya Kombi ve Klima Servisleri Editörünün Hizmetlerinden yararlanamayabilir.

Kişisel Veriler nasıl işlenir?

Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin gönderildiği Üye Firma (lar) tarafından, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kombi ve Klima Servisleri Editörü ve Ziyaretçiler için elektronik olarak işlenir.

Kombi ve Klima Servisleri Editörü bunları başka bir bağlamda kullanmamayı veya aşağıda belirtilenler haricinde veya ilgili Ziyaretçi veya Üye Firma izniyle üçüncü şahıslara iletmemeyi taahhüt eder.

Herhangi bir ürünle ilgili bir form vasıtasıyla Üye Firmadan bir istekte bulunmuş Ziyaretçinin Kişisel Verileri her bir Üye Firmaya aktarılacaktır. Üye Firmalar doğrudan Ziyaretçi ile iletişime geçebileceklerdir. Ziyaretçi, Kişisel Verilerini (soyadı, adı, e-posta adresi ve varsa ilgili telefon numarası) kendi sorumluluğu altında Üye Firmalara iletir.

Kombi ve Klima Servisleri Editörü, ziyaretçilerin ve Üye Firmaların Kişisel Verilerini, yargı veya kamu makamı, ya da adli veya idari bir makam gibi üçüncü taraflara, ancak yasal bir zorunluluğa uygun olarak, örneğin üçüncü tarafların haklarını ihlal edebilecek bilgi ve içerikle ilgili şikayetlere cevap vermek amacıyla iletebilir.

Kişisel Veriler, sadece yukarıda belirtilen amaçlar için, Kombi ve Klima Servisleri Editörü tarafından belirli hizmet sağlayıcı personele veya tedarikçilere iletilebilir. Kombi ve Klima Servisleri Editörü, bu türden alıcıların geçerli yönetmeliklere uymasını gerektiren tüm önlemleri alacak ve mümkün olduğunda, tüm transferlerin yeterli düzeyde koruma veya yeterli güvence altına alınacağını taahhüt edecektir. Kombi ve Klima Servisleri Editörünün tedarikçileri Kişisel Verileri sadece Editör’ün talimatları doğrultusunda işlemeye yetkilidir.

Koruma ve arşivleme: Ziyaretçiler ve Üye Firmalarla ilgili Kişisel Veriler, dosya yönetimi için değerlendirme amaçlı tutulur ve en fazla 5 yıl süreyle arşivlenir. Kombi ve Klima Servisleri Editörü, bu Kişisel Verileri, geçerli teknik şartlara ve yürürlükteki hükümlere uygun olarak, uygun güvenlik koşulları altında saklamak ve arşivlemek için elinden gelen çabayı göstermeyi taahhüt eder.

Bildirilen Kişisel Verileri çevreleyen haklar: Kişisel Verileri Yayıncıya ileten herhangi bir kişi, bu veriler üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Erişim ve düzeltme hakkı
 • Verileri silme hakkı, işlemlerin sınırlandırılması hakkı ve yürürlükteki düzenlemeler tarafından öngörülen hallerde işlemeye itiraz hakkı.

Bu haklar, info@yapikatalogu.com e-posta adresine bir e-posta yoluyla gönderilebilir. Bu haklar, ilgili yönetmeliklerin öngördüğü koşullar altında kullanılmalıdır. Özellikle, söz konusu Kişisel Verilere yetkisiz erişimin önlenmesi için kimliğini Kombi ve Klima Servisleri Editörüne kanıtlamak amacıyla başvuru sahibinin kimlik belgesinin bir kopyası istenecektir.

Kombi ve Klima Servisleri Dijital Bültenleri: Ziyaretçi veya Üye Firma tarafından iletilen Kişisel Veriler, Kombi ve Klima Servisleri Editörü tarafından Üye Firmalar ve ürünleri, veya Kombi ve Klima Servisleri ürün ve hizmetleriyle ilgili, her iki tarafa bilgi e-postaları göndermek için de kullanılabilir. Herhangi bir kişi, herhangi bir zamanda Kombi ve Klima Servisleri Editöründen bilgi e-postalarının alınmasına itiraz etme hakkına sahiptir.

6. KOMBİ VE KLİMA SERVİSLERİ ÜYELİK SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KULLANICIYA ÖZEL ÜRÜN TANITIMLARI

6.1.  Kombi ve Klima Servisleri, ‘KOMBİ VE KLİMA SERVİSLERİ ÜYELİĞİNİZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ’ (Madde 5.) çerçevesinde elde edilen bilgilerden yararlanarak ilgi alanlarınız kapsamındaki ürün tanıtımlarını, üye olduğunuz Kombi ve Klima Servisleri’ndeki ana sayfanız veya E-posta üzerinden gönderebilir.

6.2.  Kombi ve Klima Servisleri, Üyeler’in ilgi alanları kapsamındaki ürün tanıtımlarını SMS üzerinden de Üyeler’e gönderebilir.

6.3.  Üyeler’in kişiye özel ürün tanıtımına ilişkin E-posta veya herhangi bir ileti almayı istememeleri durumunda, Kombi ve Klima Servisleri’nin E-posta adresine gönderecekleri bildirimin ardından Kombi ve Klima Servisleri tanıtım göndermeyi durdurur.

Soru ve talimatlarınız için  info@kombiklimaservisleri.com e-posta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.